دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
به ماده ای که از دو یا چند ماده خالص تشکیل شده باشد مخلوط می گویند. مخلوط ها بر اساس میزان یکنواختی مواد تشکیل دهنده، به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند.
مخلوط ماسه در آب را با چه وسیله ای از هم جدا میکنند

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
آموزش كلاس ششم دبستان حری
به کمک چه چیزی میتوان درون زمین را مطالعه کرد

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
قانون کولن رابطه میان نیروی وارد به بار الکتریکی را بر حسب فاصله میان دو ذره بیان می‌کند. با استفاده از این قانون می‌توان نیروی ...
به نیرویی که دو جسم باردار به هم وارد میکنند چیست

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان
چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سوالات مطالعات اجتماعی سوم دبستان درس به درس با جواب
سوالات مطالعات اجتماعی سوم دبستان درس به درس با جواب

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
خداوند در سوره ی حمد از روز قیامت با چه نامی یاد میکند
خداوند در سوره ی حمد از روز قیامت با چه نامی یاد میکند

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوند چیست
یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوند چیست

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
ترجیح میدهم به ذوق خویش دیوانه باشم تا به میل دیگران عاقل
ترجیح میدهم به ذوق خویش دیوانه باشم تا به میل دیگران عاقل

  • منتشر شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
انسان چگونه به خدا نزدیک می شود و می تواند اشتباهات خود را پاک کند
انسان چگونه به خدا نزدیک می شود و می تواند اشتباهات خود را پاک کند

آخرین مطالب

مطالب تصادفی