دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
آبخوان های تحت فشار در کدام مناطق دیده میشود

آبخوان های تحت فشار در کدام مناطق دیده میشود را از سایت دیدار موزیک دریافت کنید.

آبخوان های تحت فشار در کدام مناطق دیده میشود

تعیین محدوده آبخوان تحت فشار در دشت چهاردولی اسدآباد

آبخوان های تحت فشار در کدام مناطق دیده میشود

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

منبع مطلب : civilica.com

civilica.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ارزیابی و تفکیک آبخوان های آزاد از تحت فشار در دشت بهبهان

آبخوان های تحت فشار در کدام مناطق دیده میشود

کشور ایران از نظر جغرافیایی جزء مناطق نسبتاً خشک و کم باران دنیا محسوب می‌گردد بطوریکه میزان متوسط سالیانه ریزشهای جوی در دنیا 860 میلی‌متر و در ایران کمتر از یک سوم میانگین یعنی حدود 240 میلی‌متر گزارش شده است. همچنین توزیع بارندگی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور نامناسب می باشد. عمده و در برخی مناطق خشک و نیمه خشک تنها منبع مطمئن و دائمی تأمین آب به خصوص در صورت وقوع خشکسالی، منابع آب زیرزمینی می باشد.

تنوع ریخت شناسی، وضعیت اقلیمی و فعالیت های زمین شناسی باعث گردیده است که منابع متنوعی از ذخایر آب های زیر زمینی در دشتهای مختلف کشور بوجود آید. بطور کلی منابع آب موجود در رسوبات ناپیوسته (آبخوانهای آبرفتی) و یا در سازندهای سخت (آبخوان کارستی) به عنوان آبخوانهای اصلی ذخیره منابع آب زیر زمینی محسوب می گردند. آبخوانهای آبرفتی نسبت به آبخوانهای کارستی گسترش بیشتری در کشور دارند.

رسوبات آبرفتی علاوه بر اینکه محل مناسبی برای ذخیره آب زیرزمینی محسوب می گردند، به دلیل گسترش، شیب کم، امکان کشاورزی و درنتیجه وجود مراکزجمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پهنه ها که نتیجه فرسایش ارتفاعات و رسوب آنها در مناطق پست می باشد، برحسب جنس مادر و شرایط آب و هوایی دارای ویژگی های متفاوتی از نظر گسترش، ضخامت آبرفت، دانه بندی و تخلخل بوده که به تبع آن میزان ذخایر آب های زیر زمینی و کیفیت آب متفاوتی دارند.

در این پژوهش بمنظور شناسایی آبخوان آبرفتی نهفته در رسوبات متخلخل دشت بهبهان در شمال رودخانه مارون و تفکیک سفره های آزاد از محبوس آن، حوضه رسوبی این دشت تحلیل می گردد.

بدین منظور علاوه بر بررسی زمین شناسی منطقه و تحلیل ویژگیهای فیزیکی رسوبات نهشته شده در منطقه، با تلفیق روشهای مختلف ژئوفیزیکی شامل ژئوالکتریک، لرزه و رادار نفوذی به مطالعه عمق، ضخامت، دانه بندی و سایر ویژگیهای هیدروژئولوژی و رسوب شناسی آبخوانهای نهفته در حوضه رسوبی منطقه پرداخته می شود. همچنین کیفیت منابع آب این آبخوانها مطالعه و بررسی می گردد.

بدین ترتیب، این طرح مشتمل بر 8 فصل بوده که به شرح ذیل تقسیم‌بندی گردیده‌ است:

 در فصل اول از اهداف طرح، موقعیت جغرافیایی محدوده، وسعت و راههای دستیابی به‌ آن، آب وهوا، اقلیم، روش انجام تحقیق، مراحل پژوهش و پیشینه تحقیق در دنیا، ایران و منطقه بحث می‌گردد.

فصل دوم تحت عنوان زمین شناسی به شرح زمین شناسی عمومی و منطقه ای، چینه شناسی، هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی، تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی نفت و ژئومورفولوژی منطقه می پردازد. در این فصل واحدهای سنگ چینه ای، سازندها و تشکیلات زمین شناسی، تاقدیس ها و گسلها، اشکال زمین ریخت شناسی، کانسارها و معادن، چشمه ها و چاههای منطقه مورد مطالعه به طور اختصار شرح داده می شود.

در فصل سوم گرانولومتری و دانه سنجی رسوبات منطقه با آزمایش دانه بندی بر روی 55 نمونه رسوب و تهیه منحنی تجمعی دانه بندی و آنالیز آماری پراکندگی ذرات رسوب صورت گرفته است. حاصل این بررسی تعیین ویژگیهای فیزیکی رسوبات چون میانه، میانگین و جورشدگی و نیز کشیدگی و کج شدگی منحنی رسوبی و توصیف دانه ها می باشد. در این فصل همچنین مقطع سنگ شناسی 13 نمونه سنگ از برونزدهای مختلف منطقه توصیف شده است. علاوه بر آن لاگ حفاری 4 حلقه چاه حفاری شده در منطقه شرح داده شده است.

فصل چهارم به ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی و تعیین فاکتورهای هیدروژئوشیمی آب چشمه ها و چاه های منطقه  اختصاص دارد. بدین منظور ضمن آنالیز شیمیایی و فیزیکی عناصر اصلی و فرعی شامل کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و  پتاسیم و  آنیونهای کلر، سولفات و بیکربنات برای 40 نمونه آب در فروردین 94 و تحلیل همبستگی بین این متغیرها و تهیه نقشه های هم ارزش برخی پارامترها، تیپ و رخساره هیدروژئوشیمی آبخوان به کمک تواتر یونی، نمودار ستاره ای، نمودار کالینز و نمودار پایپر نمونه های انتخابی آب تعیین گردید. سپس کیفیت آب از دیدگاه مصارف شرب با دیاگرام شولر، مقدار سختی و کل مواد جامد محلول آب و از دیدگاه مصارف کشاورزی با دیاگرام ویلکوکس و از دیدگاه مصارف صنعتی با شاخص رایزنر ارزیابی گردید.

فصل پنجم بعنوان کاربردی ترین و مهمترین مبحث تحقیق و در ارتباط با کاربرد روش ژئوالکتریک از نوع مقاومت ویژه،  سونداژ الکتریکی قائم با آرایه های شلومبرژه و دایپل دایپل می باشد. در این فصل از نتایج پردازش دوبعدی و توموگرافی الکتریکی دو خط پروفیل با تعداد 132 قرائت دوقطبی دوقطبی بکمک نرم افزار  Res2Win و پردازش کمی و کیفی 21 خط پروفیل با تعداد252 سونداژ شلومبرژه بکمک نرم افزار IPI2Win برای تفکیک لایه های زیرسطحی بر اساس عمق و مقاومت الکتریکی، شناسایی و تفکیک سفره های آزاد از محبوس و تحلیل حوضه رسوبی منطقه کمک گرفته شده است.  بدین منظورشبه مقاطع ژئوالکتریک پروفیلها و نقشه‌های هم مقاومت ویژه ظاهری برای اعماق مختلف ترسیم و تشریح شده است. نتایج تفسیر منحنی های سونداژ شامل عمق، ضخامت و مقاومت الکتریکی حقیقی لایه ها ارائه شده است و براساس این نتایج، مقاطع ژئوالکتریک و زمین شناسی هر پروفیل ترسیم شده است. همچنین احتمال وجود ناپیوستگیها و گسلهای منطقه بررسی شده است.

در فصل ششم نتایج مطالعات GPR در محدوده مورد مطالعه شامل پردازش و تفسیر زمین شناسی 5 پروفیل ژئورادار ارائه شده است.

فصل هفتم به مطالعات لرزه نگاری با روش آرایه مایکروترمر 4 ایستگاهی با برداشت 15 محل در طول 5 پروفیل سایزمیک اختصاص دارد که نتایج آن به صورت پروفیلهای تغییرات سرعت امواج برشی در نقاط آرایه و مقاطع زمین شناسی ارائه گردیده است.

در نهایت در فصل هشتم کلیه نتایح حاصل از مطالعات زمین شناسی، رسوب شناسی، هیدروشیمی، ژئوالکتریک، رادار نفوذی و لرزه نگاری به صورت خلاصه ارائه و تلفیق شده است.

منبع مطلب : civilica.com

civilica.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

نظر خود را بنویسید