دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر چه نام دارد

انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر چه نام دارد

سوالات درس به درس پایه هفتم

1-بزرگان دین ما همواره به چه چیز تاکید داشتند؟

2-بزرگان دین ما زمان را مانند چه چیز می دانستند.

3-پیامبر اسلام در مورد عمر چه می فرمایند؟

4-حضرت علی درمورد استفاده از فرصت ها چه می فرمایند؟

5-چرا عمر مهم تر از پول ثروت است؟

6-مدیریت زمان یعنی چه؟

7-اهداف چند دسته اند؟نام ببرید.

8-اهداف کوتاه مدت یعنی چه؟

9-اهداف میان مدت یعنی چه؟

10-اهداف بلند مدت یعنی چه؟

11-برنامه ریزی یعنی چه؟

12-برنامه ریزی به شما چه کمک های می کند؟

13-موانع مدیریت زمان را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-استفاده درست از زمان

2-زمان را مانند طلا می دانستتد.

3-درباره عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.

4-وقت چون ابر می گذرد فرصت های خیر را دریاب.

5-چون عمر اگر بگذرد نمی توان دوباره آن را به دست آورد ولی اگر پول و ثروت اگر از دست رود با کار دتلاش دوباره می توان به آن دست یافت.

6-یعنی مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

به عبارت دیگر مدیریت فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.

در اصل مدیریت زمان  مدیریت بر رفتار و انجام به موقع کارهاست.

7-سه دسته . اهداف کوتاه مدت،اهداف میان مدت،اهداف بلند مدت

8-یعنی اهدافی که برای یک روز ،یک هفته یا یک ماه تنظیم می شوند.

9-یعنی اهدافی که برای یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند.

10-یعنی اهدافی که برای پنج سال ،ده سال و یا دوازده سال تنظیم می شوند.

11-یعنی انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

12

1>اهداف خود را مشخص کنید.

2>در تعیین اهداف اولویت هارا در نظر بگیرید و مشخص کنید که کدام یک از اهداف برای شما مهم تر است.

3>برای رسیدن به اهداف چه کارهایی را و در چه مدت زمانی باید انجام دهید 

4>برای رسیدن به اهداف کدام یک از منافع مادی و مالی مورد نیاز است.

13-

1>هرگاه اجازه دهید کسی یا چیزی مانع انجام کارتان شود.

2>هرگاه ندانید چه کارهایی برای شما اولویت دارد.

3>هرگاه دچار تنبلی شوید.

4>هرگاه بخواهید چندین کار را که بیش از حد توان شماست انجام دهید.

5>هرگاه برای استفاده از زمان برنامه ای نداشته باشید.

6>هرگاه انگیزه خود را از دست بدهید و به خود تلقین کنید که هرچه تلاش می کنید بی فایده ست.

darsbedars.blog.ir

darsbedars.blog.ir .

سوالات درس به درس پایه هفتم

1-بزرگان دین ما همواره به چه چیز تاکید داشتند؟

2-بزرگان دین ما زمان را مانند چه چیز می دانستند.

3-پیامبر اسلام در مورد عمر چه می فرمایند؟

4-حضرت علی درمورد استفاده از فرصت ها چه می فرمایند؟

5-چرا عمر مهم تر از پول ثروت است؟

6-مدیریت زمان یعنی چه؟

7-اهداف چند دسته اند؟نام ببرید.

8-اهداف کوتاه مدت یعنی چه؟

9-اهداف میان مدت یعنی چه؟

10-اهداف بلند مدت یعنی چه؟

11-برنامه ریزی یعنی چه؟

12-برنامه ریزی به شما چه کمک های می کند؟

13-موانع مدیریت زمان را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-استفاده درست از زمان

2-زمان را مانند طلا می دانستتد.

3-درباره عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.

4-وقت چون ابر می گذرد فرصت های خیر را دریاب.

5-چون عمر اگر بگذرد نمی توان دوباره آن را به دست آورد ولی اگر پول و ثروت اگر از دست رود با کار دتلاش دوباره می توان به آن دست یافت.

6-یعنی مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

به عبارت دیگر مدیریت فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.

در اصل مدیریت زمان  مدیریت بر رفتار و انجام به موقع کارهاست.

7-سه دسته . اهداف کوتاه مدت،اهداف میان مدت،اهداف بلند مدت

8-یعنی اهدافی که برای یک روز ،یک هفته یا یک ماه تنظیم می شوند.

9-یعنی اهدافی که برای یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند.

10-یعنی اهدافی که برای پنج سال ،ده سال و یا دوازده سال تنظیم می شوند.

11-یعنی انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

12

1>اهداف خود را مشخص کنید.

2>در تعیین اهداف اولویت هارا در نظر بگیرید و مشخص کنید که کدام یک از اهداف برای شما مهم تر است.

3>برای رسیدن به اهداف چه کارهایی را و در چه مدت زمانی باید انجام دهید 

4>برای رسیدن به اهداف کدام یک از منافع مادی و مالی مورد نیاز است.

13-

1>هرگاه اجازه دهید کسی یا چیزی مانع انجام کارتان شود.

2>هرگاه ندانید چه کارهایی برای شما اولویت دارد.

3>هرگاه دچار تنبلی شوید.

4>هرگاه بخواهید چندین کار را که بیش از حد توان شماست انجام دهید.

5>هرگاه برای استفاده از زمان برنامه ای نداشته باشید.

6>هرگاه انگیزه خود را از دست بدهید و به خود تلقین کنید که هرچه تلاش می کنید بی فایده ست.

darsbedars.blog.ir

darsbedars.blog.ir .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی