دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم

من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم

naghmemusic.ir

naghmemusic.ir .

دانلود آهنگ با کیفیت اصلی

دانلود آهنگ کنج قلب با کیفیت اصلی

دانلود آهنگ ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﮔﺸﺖ فرشته (چرخ و فلک)

من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم

دانلود آهنگ قدیمی ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﮔﺸﺖ فرشته (چرخ و فلک)

متن ترانه

ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ وﮔﺸﺖ ﻛﻮدﻛﻴﻤﻮن ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ از روزﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﻮن ﻳﻜﺮوزش ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم اﻳﻦ دوروز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم اﻳﻦ دوروز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم

ﺗﺎ اوﻣﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴی ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮآوازه ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ دل ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻫی ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺼﻪ ﺧﻮرد ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎ رو ﺑﺒﻴﻦ از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد

ﻣﻦ ﻛﻪ دﻳﺪم دارم از ﻧﻔﺲ ﻣی اﻓﺘﻢ ﺑﺨﻮدم ﻫی زدم اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رو ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم اﻳﻦ دو روز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم اﻳﻦ دو روز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم

nakamanmusic.ir

nakamanmusic.ir .

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ چرخ هی چرخید و گشت کودکیمون که گذشت

دانلود آهنگ قدیمی چرخ هی چرخید و گشت کودکیمون که گذشت

Fereshteh charkh o falak

من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم

متن آهنگ چرخ و فلک

چرخ هی چرخید و گشت کودکیمون که گذشت از روزهای عمرمون یک روزش هم بر نگشت / یک روزش هم بر نگشت/ من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم/ این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم

تو آمدی نفسی تازه کنی قصه ی عشق رو پر آوازه کنی این دل تشنه عشق هی نشت و قصه خورد طالع ما رو ببین از کجا سر در آورد از کجا سر در آورد

من که دیدم دارم از نفس می افتم به خودم هی زدم این جمله رو گفتم من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم

تو آمدی نفسی تازه کنی قصه ی عشق رو پر آوازه کنی این دل تشنه عشق هی نشت و قصه خورد طالع ما رو ببین از کجا سر در آورد از کجا سر در آورد

من که دیدم دارم از نفس می افتم به خودم هی زدم این جمله رو گفتم من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم

behtamusic.com

behtamusic.com .

دانلود آهنگ با کیفیت 128 kbps

 

 

گوش کنید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی