دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

35 نمونه سوال علوم نهم + بارم بندی [ به روزرسانی دی 99 ]

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

نمونه سوالات علوم نهم 

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن سوالات دی ماه 98 ]

علوم از جمله درس هایی است که به طریقی هم مفهومی است و هم حفظی، حل کردن نمونه سوالات مختلف از این درس در تثبیت آموخته ها در حافظه و همچنین یادگیری عمیق تر درس اهمیت بسیاری دارد.  حل کردن نمونه سوال در این درس به خصوص در پایه نهم که امتحانات به صورت نهایی برگزار می شود اهمیت بیشتری می یابد.

در این صفحه نمونه سوالات علوم نهم با جواب را گرد آوری کرده ایم. این مجموعه نمونه سوالات شامل نمونه سوال علوم نهم نوبت اول و نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم می شود. همچنین نمونه سوالات فصل به فصل علوم نهم نیز در این صفحه آمده است. 

برای دسترسی ساده تر به هریک از مجموعه نمونه سوالات فوق از فهرستی که در ابتدای صفححه قرار دارد ، استفاده کنید. 

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی علوم نهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. تصاویری که بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید.

برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال ،  عبارت "همراه با جواب " ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

نمونه سوالات ترم اول علوم نهم را در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات ترم دوم  آن در بخش امتحانات خرداد ماه قابل مشاهده است. همچنین در بخش نمونه سوالات فصل به فصل می توانید نمونه سوالات علوم نهم را به تفکیک هر فصل بیابید. 

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات گردآوری شده ویا تالیفی با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای مطالب  این صفحه بسیار موثر است. 

در ادامه بارم بندی امتحان نوبت اول علوم نهم و نوبت دوم آن را می توانید مشاهده کنید. این بارم بندی برگرفته از راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی و مربوط به سال تحصیلی 98-99 می باشد. بارم بندی مربوط به سال جاری تحصیلی هنوز بر روی سایت دفتر تالیف قرار نگرفته است. تا آن زمان دبیران شما در امتحانات از همین بارم بندی استفاده خواهند کرد.

توجه داشته باشید نمره نهایی امتحان علوم نوبت اول و نوبت دوم بر اساس 15 نمره کتبی و 5 نمره عملی است.

بارم بندی آزمون کتبی علوم نهم : 15 نمره

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

توجه! چنانچه امتحان نوبت دوم پایه نهم به صورت هماهنگ کشوری یا استانی برگزار شود، بارم‌بندی شهریور مد نظر خواهد بود.

بارم بندی آزمون شفاهی علوم نهم : 5 نمره

آزمون شفاهی علوم نهم بر اساس مواردی چون طراحی آزمایش بر اساس مفاهیم کتاب درسی ، اجرای آزمایش ، تفسیر نتایج آزمایش ، ساخت ابزار، مدل یا وسایل مرتبط با مفاهیم درسی ، مشاهده دقیق پدیده ها ، کاربرد ابزار، اندازه‌گیری و رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها صورت می گیرد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهممراجعه کنید.

مجموعه نمونه سوال علوم نهم نوبت اول

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول (نمونه اول)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-صحیح وغلط بودن عبارات زیررا با ص و غ نشان دهید.

1)واکنش پذیری فلز منیزیم ازآهن بیشترمی باشد.

2)نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه وهردو دریک جهت هستند

3)سلولز نوعی بسپارطبیعی می باشد.

4)پلی اتن درساختار خود دارای پیوند دوگانه واتن دارای پیوند یگانه می باشد.

5)چگالی ورقه اقیانوسی نسبت به قاره ای بیشتر است.

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول (نمونه دوم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

الف)دربرج تقطیر موادبر خورد ورقه ....ازهم جدا می شود.

ب)رشنه کوه زاگرس حاصل برخوردورقه .....با ورقه ایران است.

ج)دراثر سوختن هیدروکربن ها علاوه برآب ....هم تولید می شود.

د)بازشدن زودهنگام شکوفه های درختان درزمستان یکی ازتبلیغات برهم خوردن چرخه ....است

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 97

1-صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) دریاچه ی خزر از بقایای دریای تنیس است.

ص-غ

ب) سدیم کلرید(نمک طعام) یک ترکیب مولکولی است.

ص-غ

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه چهارم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 97

A) عنصرهایی که در یک ستون از جدول تناوبی قرار می گیرند در کدام مورد زیر مشترک اند؟

الف) تعداد الکترون مدار آخر

ب) عدد اتمی

ج)عدد جرمی

د) تعداد مدار الکترونی

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 97

3-گازی که در کشاورزی برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می شود. کدام است؟

1)اتیلن

2 )اتان

3 )متان

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه ششم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 97

2-ایجاد رشته کوه زاگرس حاصل کدام جابه جایی ورقه هاست؟

الف) برخورد ورقه عربستان به ایران

ب) لغزیدن ورقه ایران در کنار عربستان

ج) فرورفتن ورقه عربستان به زیر ورقه ایران

د) فرورفتن ورقه ایران به زیر ورقه عربستان

نمونه سوال علوم نهم نوبت اول (نمونه هفتم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 97

ب -کدامیک از خواص زیر جزء خواص ماده یA  نمی باشد؟

گاز بی رنگ

دارای پیوند دوگانه

جرم مولکولی بسیار زیاد

قابلیت پلیمری شدن

مجموعه نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( زنجان)

1-گزینه صحیح را با علامت x مشخص کنید.

B) فشاری که یک مایع به کف ظرف خود وارد می کند به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟

الف)مساحت کف ظرف

ب)مقدار مایع

ج)ارتفاع مایع

د)مساحت کف ظرف و مقدار مایع

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی ( سمنان)

7-یک متحرک در مدت 6 ثانیه با شتاب 3m/s2 به سرعت 30m/s رسید،سرعت اولیه آن چقدر بوده است؟

الف)6m/s

ب)12m/s

ج)18m/s

د)21m/s

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه سوم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- صبح)

ج)گروهی از جانوران که به هم شبیه اند و می توانند از طریق تولید مثل زاده هایی شبیه خود با قابلیت زنده ماندن و تولید مثل به وجود آورند،------ نامیده می شوند.

.1راسته

.2خانواده

.3گونه

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهارم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- عصر)

1-عبارت های علمی زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید.

الف) در تهیه ی کود های شیمیایی و مواد منفجره(سولفوریک اسید-آمونیاک)کاربرد دارد.

ب) به تغییرات سرعت یک متحرک بر مدت زمان تغییر سرعت(شتاب متوسط-سرعت متوسط)می گویند.

ج) در هیدرو کربن با افزایش تعداد کربن نیروی ربایش بین مولکول ها و نقطه جوش(بیشتر-کمتر) می شود.

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( گیلان- صبح)

3-در سوالهای زیر پاسخ درست را با علامت x مشخص کنید.

3/1)کدام ویژگی عنصر ها، برای طبقه بندی آنها مناسب تر است ؟

الف-دمای ذوب جوش

ب- واکنش پذیری با آب

ج- تعداد الکترون مدار آخر

د-فراوانی در طبیعت

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( گیلان- عصر)

8-چرا شخانه ها (شهاب سنگ ها) بیشتردر اقیا نوس سقوط می کنند ؟

9- 9/1)جلبک ها از کدام سلسله از جانوران هستند؟9/2) دو مورد از فایده های جلبک ها را بنویسید؟

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه هفتم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 98- هماهنگ استانی ( زنجان- غایبین خرداد)

A) کدام یک از فلزات زیر با اکسیژن واکنش پذیری بیشتری دارد؟

الف)مس

ب)آهن

ج)منیزیم

د)طلا

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه هشتم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 97- هماهنگ استانی ( البرز- عصر)

2-3) اگر ما یک  تایسون قهرمان بوکس سنگین وزن دهه ی 70 به صورت شما ضربه ی سنگینی وارد کند،نیرویی که صورت شما بر دست تایسون وارد می کند از نیرویی که مشت تایسون بر صورت شما وارد می کند

----------

الف)بیش تر است

ب)کمتر است

ج)با هم برابر است

د) نمی توان اظهار نظر کرد

نمونه سوالات علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی (البرز- عصر)

سوال 2- هریک ازجمله های زیر را با کلمه های مناسبداخل پرانتز کامل کنید

الف)ماده وراثتی درسلول جانداران ...... دورن پوششی قراردارد درنتیجه هسته مشخصی دارند .(یوکاریوت – پروکاریوت )

ب)کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را .........می نامند .(مسافت پیموده شده – بردارجابجایی)

ج)سیاره بهرام ازجمله سیاره های ............است (سنگی – گازی )

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی (البرز- صبح)

سوال 1- جملات صحیح را با علامت ص وجملات غلط را با علامت غ مشخص کنید .

الف)اکثر جانوران بی مهره اند وازگروه های متنوعی تشکیل شده اند

ب)جهت یابی با استفاده ازستارگان منحصر به شب است .

ج)خرس ها بر اساس رژیم غذایی درگروه جانوران گوشتخوار قرار میگیرند

د)لکه های زرد روی برگ وسیاه شدن خوشه های گندم نشان دهنده وجود قارچ دراین گیاه است .

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه یازدهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- عصر)

سوال 2- در هر عبارت زیر غلط علمی را یافته و درست آن را داخل پرانتز بنویسید.

به جرم آسمانی که تحت تاثیر نیروهای گرانش به دور یک ستاره در گردش است، قمر گفته می شود.

حرکت امتداد لغز بیشتر در بستر اقیانوس ها رخ می دهد و باعث ایجاد آتشفشان های زیادی می شود.

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوازدهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- صبح)

سوال 2- هر کدام از عبارت های زیر، ویژگی کدام گروه از جانوران مهره دار را بیان می کند. 

الف) پوست بدن آنها با پولک های ضخیم و سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است. (...............................)

ب) بدن آنها از مو یا پشم پوشیده شده است و نوزاد بیشتر آنها ، دوره جنینی خود را درون بدن مادر ، طی می کند.(.................)

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سیزدهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی ( فارس- صبح)

سوال 2- اگرغقربه تندی سنج خودرو درحال حرکت درمسیر مستقیم (شرق به غرب ) با گذشت زمان عدد ثابتی را نشان دهد به این معنی است که .......

الف) شتاب آن خود روصفر است

ب)سرعتآن درحال کاهش است

ج)فعالیت های انسانی

د)سرعت لحظه ای آن صفر است

نمونه سوال علوم نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهاردهم)

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد ماه 96- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- غایبین خرداد)

سوال 2- عبارت های زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید

1-عامل بیماری ایدز(ویروس - باکتری) می باشد این جانداران شبیه بلورند .

2-ضد عفونی کردن آب وخاصیت میکروب کشی از کاربرد های (کلر- کربن) می باشد

نمونه سوال فصل به فصل علوم نهم

نمونه سوال علوم نهم فصل اول همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

بسپارها به چند دسته تقسیم می شوند؟برای هر کدام یک مثال بزنید.

نمونه سوال علوم نهم فصل دوم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

پیوند اشتراکی چه پیوندی است؟(مثال بزنید)

اتم های فلزی با از دست دادن الکترون به چه یونی تبدیل می شوند؟

نمونه سوال علوم نهم فصل سوم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

چه رابطه ای بین دمای جوش با تعداد اتم های کربن در هیدرو کربن ها وجود دارد؟چرا؟

برش نفتی را تعریف کنید؟

نمونه سوال علوم نهم فصل چهارم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

تعریف کنید؟

الف) مسافت پیموده شده

ب) تندی متوسط

نمونه سوال علوم نهم فصل پنجم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

اصطلاح وزن را تعریف کنید؟ برای اندازه گیری آن از چه استفاده می کنیم؟

نیروی کشش و واکنش را در یک قایقران مشخص کنید.

نمونه سوال علوم نهم فصل ششم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

گسل و درزه را تعریف کنید.

سه مورد از شواهدی که جابجایی قاره ها را اثبات می کند نام ببرید؟

نمونه سوال علوم نهم فصل هفتم همراه با جواب

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی یک کره بیانگر چه محیطی در گذشته است؟

دو مورد از محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل را نام ببرید.

hamkelasi.ir

hamkelasi.ir .

نمونه سوال علوم نهم

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

دانلود نمونه سوالات امتحان علوم تجربی پایه نهم نوبت اول ( دی ماه )

امتحانات نوبت اول دی ماه همراه برای دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول و حتی والدین آن ها نگران کننده بوده است . دلیل این نگرانی و اضطراب این است که دانش آموزان برای اولین بار با سوالات امتحانی نیمی از کتاب علوم پایه نهم مواجه می شوند و آشنایی قبلی از نوع سوالات این درس و میزان سختی آن ها ندارند .

با توجه به این موضوع بهتر است برای رفع این اضطراب و نگرانی ، دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول ، نمونه سوالات امتحانی نوبت اول علوم سال های قبل را مطالعه نمایند تا با نوع سوالات و راه حل های آن ها بهتر آشنا شوند .

به همین دلیل در این قسمت چند سری از نمونه سوالات امتحانی نوبت اول علوم نهم متوسطه برای دانلود رایگان دانش آموزان قرار گرفته است . 

    

چند سری از سوالات عنوان شده در نمونه سوالات نوبت اول علوم نهم متوسطه اول عبارتند از :

   نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه چیزی بستگی دارد؟  اگر سرعت یک متحرک تغییر نکند، شتاب آن چند متر بر مربع ثانیه است؟

 انواع نیروی اصطکاک را نام ببرید.

 در دستگاه تقطیر مایع ها را بر چه اساسی از هم جدا می کنند ؟

دو ویژگی ترکیبات یونی را بیان کنید.

 مطابق شکل مقابل ، شتاب جسم پس از اعمال نیروها چقدر است؟

 در صورتی که مایل به دریافت نمونه سوالات نوبت اول بیشتری باشید می توانید به مقاله قرار گرفته شده در انتهای این قسمت مراجعه نمایید .

دانلود نمونه سوالات امتحان علوم تجربی پایه نهم نوبت دوم ( خرداد ماه )

امتحانات نوبت دوم یا خرداد ماه پایه نهم متوسطه اول با توجه به این که امتحانات پایانی نهم متوسطه اول محسوب شده و تمامی مطالب کتاب های درسی را شامل می شود ، علاوه بر اهمیت بسیار بالایی که دارند باعث نگرانی و استرس دانش آموزان نیز می شوند .

با توجه به این که امتحان نوبت دوم درس علوم پایه نهم متوسطه اول تمام مباحث آموزش داده شده در این کتاب درسی را شامل می شود ، لذا نیاز به مطالعه سوالات بیشتر و متنوع تری نیز دارد ، بنابراین برای آشنایی بیشتر دانش آموزان نهم متوسطه با نوع سوالات امتحانی نوبت دوم  علوم نهم متوسطه اول و رفع نگرانی والدین و دانش آموزان از بابت تنوع سوالات این درس ، در این قسمت چند سری از نمونه سوالات نوبت دوم علوم نهم  متوسطه اول قرار گرفته است .

    

چند سری از سوالات عنوان شده در نمونه سوالات نوبت دوم علوم نهم متوسطه اول عبارتند از :

   عامل لکه های زرد روی برگ گندم چیست؟

جلبک ها را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟

 دلیل علمی اینکه باکتری ها در گروه پروکاریوت قرار می گیرند.

در چه صورت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده و قالب داخلی تشکیل می شود؟

 فشار در گاز هخا به چه عاملی بستگی دارد؟

از کدام عنصر در صنعت کربیت سازی استفاده می شود؟

  در صورت نیاز به دریافت و مطالعه سوالات بیشتر خرداد ماه علوم نهم متوسطه اول می توانید به مقاله مربوطه در این بخش مراجعه فرمایید . 

برای یادگیری بهتر مطالب درس علوم نهم متوسطه اول بهتر است بیشتر مواقع کتاب این درس را به همراه داشته باشید تا در صورت ایجاد سوال و یا هر گونه اشکال در یادگیری مطالب درسی علوم نهم ، به کتاب درسی آن مراجعه کرده و ایرادات خود را برطرف سازید .

اما در بسیاری از مواقع نمی توان کتاب درسی را همراه خود داشت و یا به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد . راه حل در نظر گرفته شده برای این مشکل ارائه نسخه الکترونیکی کتاب درس علوم نهم متوسطه اول می باشد . 

دانش آموزان با دریافت نسخه الکترونیکی کتاب علوم نهم متوسطه اول از طریق مراجعه به مقاله زیر ، می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ، کتاب درسی خود را ذخیره کرده و همواره به آن دسترسی داشته باشند .

برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به دروس و نمونه سوالات مربوط به پایه نهم متوسطه اول می توانید عضو کانال تلگرامی هیوا شده و یا صفحه اینستاگرام هیوا را دنبال نمایید . همچنین برای مشاوره نحوه برنامه ریزی دروس پایه دوم می تواند با مشاورین مرکز خدمات مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته و از ان کمک بگیرید .

سوالات متداول

حل کردن نمونه سوالات مدارس مختلف و آشنایی با انواع سوالات امتحانی یکی از مهم ترین راه های آمادگی برای امتحانات می باشد که در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان علوم تجربی پایه نهم با پاسخ تشریحی را دریافت کنید .

شما می توانید با مراجعه به مقاله نمونه سوالات امتحان علوم تجربی پایه نهم با پاسخ تشریحی در نوبت اول و دوم را مشاهده و دانلود نمایید .

بله . در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان علوم تجربی پایه نهم با پاسخ تشریحی با درجه سختی متفاوت را مشاهده کرده و نمونه سوالات متناسب را دانلود نمایید .

www.heyvagroup.com

www.heyvagroup.com .

دانلود نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم

امتحان علوم نهم نوبت اول با جواب

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:  

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور  

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .

www.tahsilico.com

www.tahsilico.com .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی