دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
در بیت خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک چند جمله وجود دارد

در بیت خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک چند جمله وجود دارد

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

بازنویسی و تبدیل به نثر ساده صفحه ۳۵ نگارش ششم خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

در بیت خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک چند جمله وجود دارد

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : (رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

عسل شفیعی : رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

نفس : رخش خشمیگین شد و فریاد زد و به نشانه ی حمله پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

الینا رضاقلی : یعنی رخش دیگر خسته شده بود و از خشم پاهایش رابه زمین کوبید و زمین زیر پایش راکند وان را از هم جدا کرد.

ویدا صادقی : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را به زمین کوبید چه گونه ای که زمین زیر پایش کنده کنده شد.

یگانه : اسب رستم یعنی رخش عصبانی میشود و پاهایش را محکم به زمین می کوبد.

نویسنده : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با سمش به زمین زد و زمین پاره پاره شد.

نویسنده :‌ خش شیهه کشید و جست و خیز کُنان از شدت خشم با ضربه های سُمّش زمین را پاره پاره کرد????H.M.

هدا رستمی :‌ اسب رستم خشمگین میشود و باپایش زمین را تکه تکه میکند.

نویسنده :‌رخش که نام اسب رستم بود از شدت عصبانیت سمش را محکم به زمین کوبید و(اینجا برای اینکه شدت عصبانیت رخش را متوجه مخاطب کند، از آرایه ی اغراق استفاده کرده) زمین چاک چاک شد..

نویسنده ‌:رخش عصبانی شد و سمش را بر روی زمین کوبید با کوبید ن پای رخش زمین تکه تکه شد.

nexload.ir

nexload.ir .

بازنویسی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

بازنویسی و تبدیل به نثر ساده صفحه ۳۵ نگارش ششم خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید.

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

بازنویسی به نثر ساده شعر خروشید و جوشید و برکند خاک با سلام خدمت دانش آموزان ششم در این بخش میخواهیم جواب این نثر گردانی و بازنویسی صفحه ۳۱ کتاب نگارش ششم ابتدایی و دبستان را برای شما عزیزان قرار بدهیم جواب این گونه است که در بخش سرک کشید و خشمگین شد به نشانه حمله پاهایش بر زمین کوبید تا جایی که زمین زیر شکم پاره پاره شد با این متن را از یکی از دانش آموزان گرفتیم و اگر شما عزیزان متن دیگری دارد نظرات پایین است بفرست تا با اسم شما منتشر شود.

شعر خروشید و جوشید و برکند خاک به نثر ساده (رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

samangol.ir

samangol.ir .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی