دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب انها ۲۴ و حاصل جمع انها بیشترین مقدار باشد

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب انها ۲۴ و حاصل جمع انها بیشترین مقدار باشد

هفتمیا

1-احمد 2000 تومان پول دارد. او می خواهد 8 دفترچه بخرد و با همه باقی مانده پولش مداد بخرد. قیمت هر دفترچه 135 تومان و قیمت هر مداد 30 تومان است. او چند مداد می تواند بخرد و چقدر برایش باقی می ماند؟(باروش الگوسازی)

2-مریم با دو هفتم پول خود 4 دفتر خرید. اگر قیمت هر دفتر 150 تومان باشد، همه پول مریم را حساب کنید؟

3-ظرفیت یک آسانسور 20 نفر خردسال و یا 15 نفر بزرگسال است. اگر 12 نفر خردسال درون آسانسور باشند، این وسیله برای چند نفر بزرگسال هنوز ظرفیت دارد؟

4-گنجایش 2 کاسه، 3 لیوان و یک پارچ با گنجایش 6 لیوان، 1 کاسه و 1 پارچ و همچنین با گنجایش 2 پارچ ، 1 کاسه و 1 لیوان برابرند. اگر بدانیم گنجایش 1 لیوان 250 سی سی است، گنجایش پارچ و کاسه را پیدا کنید.(باراهبرد رسم شکل)

5-مخلوطی از 25 درصد رنگ قرمز، 30 درصد رنگ زرد و 45 درصد آب تولید شده است. اگر 5 پیمانهی یک لیتری رنگ قرمز و 20 پیمانه یک لیتری از مخلوط درست شده را روی هم بریزیم و مخلوط جدیدی تولید کنیم، چند درصد از مخلوط جدید،رنگ قرمز است؟

6-احمد با سرعت 60 کیلومتر برساعت رانندگی می کندو 3 ساعته به شهر بندرعباس می رسد. اگر او با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت رانندگی کند، سفرش چند دقیقه بیشتر طول می کشد؟(با استفاده از راهبرد زیر مسئله)

منبع:

سایت ریاضی هفتم:ابوطالب تاسا با اندکی تغییر

seven3.blogfa.com

seven3.blogfa.com .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی