دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه شطرنجی تعیین میکنیم چه میگوییم

به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه شطرنجی تعیین میکنیم چه میگوییم

محور مختصات و خانه های شطرنجی

محور مختصات و خانه های شطرنجی

محور مختصات از  برخورد دو خط، محور افقی و عمودی ایجاد شده است.

به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه شطرنجی تعیین میکنیم چه میگوییم

با کمک خانه های شطرنجی به راحتی مختصات نقطه را می توان پیداکرد.محورهای مختصات از دو محور عمود برهم درست شده که محور عمودی ،محور عرض ها ( y) و محور افقی، محور طول ها ( x)  می نامند.

به دو عددی که با آن مکان نقطه را پیدا می کنیم، مولفه افقی و مولفه عمودی می گویند.

با توجه به داده های مسئله روی محو، داده ها را پیدا کرده و نقطه مشتر را با کلیک کردن مشخص کنید.ابتدا روی دکمه شروع (START) کلیک کنید و برای مشخص شدن اعداد محورها روی دکمه (Axes) کلیک کنید و سپس بازی را شروع کنید. در اینجا عدد مربوط به محور X ها و Y ها داده شده است با توجه به آن روی محور حرکت کنید.

مثال: در اینجا محور X عدد منفی سه (-3) و محور Y عدد شش (6) را نشان می دهد مختصات این دو نقطه مانند شکل بالا می باشد.پس متوجه می شوید که روی محور X ها به سمت منفی و روی محور Y ها به سمت مثبت باید حرکت کنید و نقطه مختصات را پیدا کرده و با کلیک کردن روی آن مختصات را نمایش دهید.

در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به خوبی با محور(x وy) و نقطه مختصات این دو نقطه آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

article.tebyan.net

article.tebyan.net .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی