دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
هر عدد فرد را به چه صورت نشان میدهیم

هر عدد فرد را به چه صورت نشان میدهیم

اعداد زوج و اعداد فرد

هر عدد فرد را به چه صورت نشان میدهیم

اعداد صحیح با توجه به بخش‌پذیری‌شان به عدد دو، به دو بخش زوج و فرد تقسیم می‌شوند.

اعداد زوج :

{ … ، ۲،۴،۶،۸،۱۰ } اعداد زوج هستند. به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد k زوج است اگر و تنها اگر k=۲n باشد. یا عدد صحیحی که ۲ را عاد کند زوج است (در حالت کلی تر اگر عددی، عدد زوجی را عاد کند زوج است)

برای درک بهتر اعداد زوج این مسئله را بخوانید :مسئله یTBA ۰۶.۰۱ : رابطه ی بین دوچرخه ها و تعداد چرخ ها را بیابید.

این مقاله را نیز بخوانید :عاد کردن یا تقسیم پذیری به چه معناست؟

اعداد فرد :

به اعداد صحیحی گفته می‌شوند که بر دو بخش پذیر نباشند. (حاصل تقسیم آنها به دو نیمه یک عدد صحیح و باقی‌مانده یک باشد.) اعداد فرد در ریاضی در مقابل اعداد زوج قرار دارند و مضرب دو نیستند.   { … ، ۱،۳،۵،۷،۹ } اعداد فرد هستند. که فرمول اعداد فرد میشود: ۲n-1 که n از اعداد صحیح انتخاب میشود.

همچنین به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد p فرد است اگر و تنها اگر p=۲n-۱ باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد نکند فرد است (در حالت کلی تر اگر این عدد صحیح هیچ عدد زوجی را عاد نکند فرد است) به عبارت دیگر برای اثبات زوج بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد فرد یک واحد کمتر است (یا بیشتر است) به همین صورت برای اثبات فرد بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد زوج یک عدد بیشتر (یا کمتر) است

برای درک بهتر اعداد فرد این مسئله را بخوانید : مسئله TBA ۰۶.۰۳ : الگویابی کرده و به سوالات پاسخ دهید.

عدد صفر :

عدد صفر عددی زوج است .چون که هر عددی را که بر دو تقسیم کنیم و حاصل عددی صحیح باشد زوج محسوب می‌شود. عدد صفر از این امتحان سربلند بیرون می‌آید، چرا که اگر آن را تقسیم بر دو کنید نتیجه می‌شود صفر که خود عددی صحیح است.

عملیات ریاضی مربوط به اعداد فرد و زوج :

teamborna.ir

teamborna.ir .

نحوه مشخص کردن زوج یا فرد بودن عدد

پل های ارتباطی

بلوار کشاورز،خیابان نادری،نبش حجت دوست،پلاک 12

public@tebyan.com

02181200000

article.tebyan.net

article.tebyan.net .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی