دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
چهار عامل که موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد را نام ببرید

چهار عامل که موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد را نام ببرید

1- چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد ؟

سایت آموزش و پرورش

رتبه الکسا سایت

ویکی پدیا

معلم سایت

www.asemankafinet.ir

www.asemankafinet.ir .

مطالعات اجتماعی : درس 10 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟(ششم ابتدایی) Sixth G

درس 10                    چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟

1- آیات قرآن انسان ها را به تفکّر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟

به تفکّر درباره ی آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.

2- پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟

به دنبال کسب علم باشید ، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

3- دو تن از امامان که کلاس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند ، نام ببرید.

امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

4- مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟

برای تعیین جهت قبله ، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم وانجام عبادت ها و کشتیرانی در دریا.

5- مسلمانان در کدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند ؟

درساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

6- چگونه آثار عملی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت ؟

مسلمانان پس از فتح سرزمین هایی چون ایران و یونان آثار علمی آن ها را از زبان فارسی ( پهلوی ) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

7- فرمان روایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند ؟

خودشان برای ایجاد کتابخانه ، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

8- چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد ؟

در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

9- چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند ؟

از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.

10- دانشگاه جدی شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد ؟

در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

11- نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟

مدارسی بودند که عدّه ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آن ها را می داد.

12- نظامیّه های معروف را نام ببرید.

نظامیّه نیشابور و نظامیّه ی بغداد

13- دانشگاه امروزی جهان به تقلید از چیست ؟

مدارس نظامیّه

14- رصد خانه چگونه جایی بودند ؟

محلّ تحقیق درباره ی ستارگان بودند.

15- در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت ؟

شهرهایی چون بغداد و اصفهان و ری رصد خانه داشتند.

16- نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت ؟

بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور.

17- عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟

دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی میلمانان با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

18- مهم ترین علّت پیشرفت عملی مسلمانان ... تعالیم دین اسلام ... بود.

19- مسلمانان به کمک ... اسطرلاب... موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

20- در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق ... راه خشکی ... و ... راه های دریایی ... رونق داشت.

21- مسلمانان فن کاغذسازی را از ... چینی ها ... آموختند.

22- یکی از مهمترین مراکز علمی در دروه ی اسلامی ... دانشگاه جدی شاپور ... بود.

23- سامانیان در شهر ... بخارا ... کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروف ... ابن سینا ... سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

24- یکی از وزیران معروف ایرانی ... خواجه نظام الملک ... بود که مدارس نظامیّه را تأسیس کرده بود.

25- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام ... عضدالدوله دیلمی ... در شهر ... بغداد ... بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

فعالیت (4)                                  ص 56

کاربرگه ی شماره 13 کتاب کار را انجام دهید.

علّت و معلول

علل پیشرفت های مسلمانان را به طور خلاصه بنویسید.

6shom-iran.blogfa.com

6shom-iran.blogfa.com .

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی