دسته‌بندی‌ها

  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
سوالات علوم بخش 4

1- در زمستان هم مانند تابستان خورشید درآسمان دیده می شود، پس چرا زمین در زمستان ها سرد است ؟

   جواب : چون نور خورشید به زمین راست نمی تابد ومدّت زمان تابش نور خورشید هم کمتر است .

2- چه زمانی یک محل گرم تر می شود؟

جواب : زمانی که نور خورشید به محلّی به طور راست می تابد.

3- چه زمانی یک محل کم تر گرم می شود؟

جواب : زمانی که نور خورشیدبه محلّی به طور مایل می تابد.

4- باد دارای .............. و ............. است.

جواب : جهت و سرعت

5- باد نما چیست ؟

جواب : بادنما وسیله ای است که جهت وزش باد را به ما نشان می دهد.

6- چگونه با فرفره می توان فهمید که سرعت باد زیاد است یا کم؟

جواب : با دقّت کردن در سرعت چرخیدن فرفره

7- طوفان چیست؟

جواب : بادهای شدید را طوفان می گویند.

8- طو فان چگونه به وجود می آید؟

جواب: اگر 2 منطقه ی نزدیک هم یکی خیلی گرم شود و دیگری خیلی سرد شود.بین این 2 منطقه باد بسیار پر قدرتی به وجود می آید که به آن طوفان می گویند.

9- طوفان چه زیانی دارد؟

جواب: طوفان می تواند خسارت های زیادی به ساختمان ها وارد کندو می تواند موج های بسیار بزرگ به وجود آورد وسبب غرق شدن کشتی ها شود.

10- باد چه چیز هائی را می تواند جا به جا کند؟

جواب: باد می تواند چیزهای سبک مانند گرد وغبار ودانه های ماسه را جابه جا کند.

11- باد چه موقع ذرّات حمل کرده را روی زمین می گذارد؟

جواب: وقتی سرعت باد کم می شود.

12- چه چیزی تپّه های ماسه ای  را به وجود می آورد؟

جواب: باد

13-درست شدن تپّه های ماسه ای به وسیله ی باد چه خسارتی به آدمی وارد می کند؟

جواب : گاهی این تپّه ها روی جاده ها یا زمین های کشاورزی وحتّی روستاها را می پوشاند وسبب خسارت به آدمی می شود.

14- چگونه می توانیم از جابه جا شدن خاک جلوگیری کنیم ؟

جواب: با کاشتن گیاهان مناسب

15- باد بیابان ها را بیش تر تغییر می دهدیاجنگل ها را ؟

جواب: بیابان ها را

16- از باد چه استفاده هائی می کنیم؟

جواب: تولید برق ، حرکت قایق های باد بانی ، خشک شدن لباس خیس و...

17- نور راست گرمای بیش تری دارد یا نور مایل؟

جواب : نور راست

18- چه چیزی باعث به وجود آمدن فصل ها می شود؟

حرکت زمین به دور خورشید

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

مطالب تصادفی